Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. april 2008

Dato:d. 9. april 2008
Tilstede:Steen Solvang Jensen (referent) Ole Winther Jan Olsen Jacob Harboe
Afbud:Lisbeth Nielsen
Dagsorden:1.Orienteringsmøde om satelitbiler

2.CO2-neutral delebilforening

3.Nøgleskab

4.Hjemmeside

5.Næste møde

Ad 1. Orienteringsmøde om satelitbiler

Der afholdes orienteringsmøde om satelitbiler den 16/4 kl. 20:00 i Halmhuset, Munksøgård 21B. Der er allerede to foreninger, som har udtryk forhåndsinteresse. Steen fremlægger kort ideen med satelitbiler, og indholdet i en aftale med ejerforeningerne om P-plads, og aftale med fadderne om det praktiske med bilerne. Bestyrelsen mødes et kvarter før mødet for at lave kaffe/the. Bestyrelsen holder et bestyrelsesmøde efterfølgende.

Ad 2. CO2-neutral delebilforening

En elcykel er en del af ideerne om at blive en CO2 neutral delebilforening. Ina havde udvalgt en Batavus elcykel, som en god model for foreningen, og bestyrelsen tilsluttede sig køb heraf. Der er aftalt med bestyrelsen for Oline gård at cyklen må stå i cykelstalden og Oline gård indstallerer og betaler for opsætning af elstik og elmåler. Bent installerer elstik og elmåler. Delebilforeningen betaler strøm efter forbrug samt for selve pladsen.  Elcyklen inkl. cykeltasker mv. koster små 20.000 kr. Der er endvidere højere serviceudgifter end en almindelig cykel og den skal også forsikres. Jan undersøger forsikring. Vi har skønnet at det skal koste 10 kr. pr time at leje elcyklen (dette er inkl. fri km og strøm) altså kun betaling for tiden. Ina vil gerne være fadder for elcyklen (service mv.). Steen informerer om elcyklen, når elmåler og elcykel mv. er på plads.

Ad 3. Nøgleskab

Jacob vil sørge for at få boret huller i det nye nøgleskab, som passer til eksterende opsætningsbeslag. Han får også lavet en cylinder der passer til nøglerne. Steen hjælper med at hænge det op.

Ad 4. Hjemmeside

Hjemmesiden er blevet delvist opdateret. Steen vil sørge for at hele hjemmesiden bliver helt opdateret. Jan sørger for at referat af de seneste generalforsamlinger bliver lagt ud og Steen for at de ændrede vedtægter bliver lagt ind. Paolo står for konkret at lægge data ind på hjemmesiden.

Ad 5. Næste møde

Tirsdag den 6. maj kl. 20:00 hos Steen. (Tidligere planlagte møde den 14. maj er aflyst).


Referat ændret sidst d. 09.04.2008 kl. 22:05

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM