Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 13. december 2005

Dato:d. 13. december 2005
Tilstede:Ole, Steen, Jan.
Afbud:
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.

2. Problem med gentagne for sene afleveringer.

3. Leje af bil ved pendling.

4. Reklamer.

5. Streamers.

6. Regnskab.

Ad 1. Godkendelse af referat af 15/11-2005:

Referat godkendt.

Ad 2. Problem med gentagne for sene afleveringer.

Vi har oplevet et stigende antal for sene afleveringer. Vi skal tænke over, om vi skal have en regel om, hvor mange gange man må aflevere en bil for sent uden konsekvenser for medlemskab eller begrænsning i brugen af biler.

Ad. 3. Leje af bil ved pendling:

Et medlem har foreslået bestyrelsen, at man laver en billigere pris for kørsel på hverdage i dagtimerne. Det vil være meget besværligt at administrere. Vi satser i stedet for på en yderligere nedsættelse af kilometerprisen. Det vil vi sandsynligvis stille forslag om på den næste generalforsamling.

Ad 4. Reklamer på biler:

Vi har modtaget et forslag om at skaffe ekstra indtægter til foreningen ved at sælge reklameplads på bilerne. Dette forslag siger vi nej til. Der var ingen i bestyrelsen, der havde lyst til at køre rundt i delebiler med reklamer på heller ikke mere eller mindre polistisk korrekte reklamer. En del medlemmer kunne også have en sådan modvilje mod at skulle køre i en reklamebil at det var grund til at de meldte sig ud eller at nye potentielle medlemmer ikke meldte sig ind. Det er et problemfyldt forslag, som kun vil skabe spild. En stor del af Munksøgård beboerne har også Nej Tak Reklame skilte på deres postkasser.

Ad 5. Streamers:

Vi har fået trykt streamers, som snarest bliver sat på bilerne.

Ad 6. Regnskab:

Perioderegnskab til 30/11-05 er delt ud. Egenkapitalen stiger fortsat. Der er basis for et forslag p den kommende generalforsamling om en prisnedsættelse.

Der er kommet en ny forbedret version af vores bogføringsprogram, som kassereren indkøber. Det koster ca. 2000 kr.

Ad 7. Næste møde:

Tirsdag d. 7. februar 2006 kl. 20 hos Ole.


Referat ændret sidst d. 21.02.2006 kl. 21:38

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM