Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 12. maj 2005

Dato:d. 12. maj 2005
Tilstede:Ole, Steen og Jan.
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmde d.14/4-2005.

2. HUR-kampagnen.

3. Efter generalforsamlingen.

4. Sommerferiebil.

5. Hjemmesiden.

6. Regnskab.

7. Leje af rum p Munksgrd.

8. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmde d. 14/4-2005:

Referat godkendt.

Ad 2. HUR-kampagnen:

Vi har fet delt ca. 450 foldere om HUR-kampagnen ud i Trekroner-omrdet af Matthias for kr. 100.

4 har ringet til Steen om evt. medlemskab, hvor 3 har fet indmeldelsesskema. Steen skal have besked, hvis der bliver indbetalt indmeldelsesgebyrer m.v.

Ad 3. Efter generalforsamlingen:

Vi konstituerede som flger:

Steen Solvang Jensen - formand, Ole Winther Olsen - nstformand, Jan Olsen - kasserer.

Generalforsamlingen vedtog at melde os ind i Andelsbilen. Steen srger for det praktiske i den forbindelse.

Ad 4. Sommerferiebil:

I lighed med sidste r vil vi godt sikre os, at der mindst 1 bil hjemme i sommerperioden. Steen udsender en mail til medlemmerne om dette.

Ad 5. Hjemmesiden:

Der er en fejl i omtalen af bilerne p hjemmesiden. Paolo f dette at vide, s fejlen kan rettes. Samtidig skal referat af generalforsamlingen ogs p hjemmesiden.

Ad 6. Regnskab:

Perioderegnskab for 1/1-30/4 gennemget.

Ad 7. Leje af rum p Munksgrd:

Da papirer m.v. efterhnden fylder en del i vores private hjem, har vi indget en aftale med Astrid Dahl og Rikke Nraa, om at leje et rum sammen med dem p grden. Foreningens udgift bliver 400 kr. pr. mned til husleje (de 200 kr. er a conto til varme og el).

Ad 8. Eventuelt:

Nste mde er tirsdag d. 14. juni kl. 20 hos Ole.


Referat ændret sidst d. 26.06.2005 kl. 23:49

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM