Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 25. februar 2004

Dato:d. 25. februar 2004
Tilstede:Ole, Steen, Jan
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde.

2. Værkstedsmedlem.

3. Regnskab og oversigt over udgifter.

4. Den gamle bærbare.

5. Sommerferie

6. Carboks.

7. Nellemann.

8. Generalforsamling.

9. Mødeplan.

Ad 1. Godkendelse af sidste bestyrelsesmøde:

Referat godkendt.

Ad 2. Værkstedsmedlem:

For at gøre det lettere at registrere leje af biler, der skal på værksted, vil vi gerne have oprettet et fiktivt medlem. Biler, der skal på værksted o.l., kan så bookes i dette medlems navn. Jan sørger for dette.

Ad 3. Regnskab og oversigt over udgifter:

Årsregnskab 2003 og regnskab for januar 2004 gennemgået. Momsregnskabet skal tjekkes en ekstra gang.

For at gøre regnskabet mere overskueligt, skal udgifter til service og reparation skilles ad.

Der skal laves en oversigt over udgifter til vask m.v.

Vi dropper ordningen med 5 kr. rabat pr. time i dagtimerne.

Ad 4. Den gamle bærbare:

Steen hører Paolo, hvad han vurderer, man kan få for sådan en computer. Derefter sættes den på auktion.

Ad 5. Sommerferie:

Vi skal holde en bil hjemme i juni, juli og august. Den røde Punto må i denne periode kun bookes i højst 3 døgn ad gangen.

Vi skal undersøge, hvor mange medlemmer, der har behov for en sommerferiebil. Hvis der er behov for flere biler, vil vi forsøge at skaffe disse.

Ad 6. Carboks:

Hvis man skal bruge carboksen skal man kontakte Steen.

Ad 7. Nellemann:

Ole har haft en snak med Nellemann (Fiat i Roskilde) om fremtidig bilkøb. Vi kan købe biler, hvor en 3 årig serviceaftale er med i bilprisen. De sender et tilbud til Ole.

Ad 8. Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes d. 31/3 kl. 20 i Halmhuset.

Kan pris- og kontingentstrukturen være anderledes? Steen prøver at lave et oplæg, som vi diskuterer på næste møde d. 10/3 kl. 20. hos Jan.

Jan laver aftale med Helle (revision).

Ad 9. Mødeplan:

Vi forsøger at lave en mødeplan med et månedligt bestyrelsesmøde – første gang d. 21/4 og herefter d. 3. onsdag i måneden.


Referat ændret sidst d. 13.03.2004 kl. 22:13

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM