Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 15. september 2004

Dato:d. 15. september 2004
Tilstede:Ole, Steen, Jan.
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmde d. 18/8-2004.

2. Meddelelser.

3. Regnskab.

4. Sikkerhedsseler.

5. Ngler.

6. Nste mde.

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmde d. 18/8-2004:

Referat godkendt.

Ad 2. Meddelelser:

Det delagte skilt reserveret delebil er erstattet af et nyt lamineret skilt.

I referatet fra sidste bestyrelsesmde er der omtalt en miljtrafikuge i Kbenhavn og et TV-spot til OBS. De har vret herude og filme vore delebiler og Ole. TV-spottet bliver sandsynligvis sendt i uge 41. Vi skal holde je med hvornr og f gemt indslaget p hjemmesiden.

Delebiler under Farum Delebil er ved at lave deres struktur om, sledes at de bliver ligevrdige. I jeblikket er Farum Delebil overordnet.

I en af bilerne er der fundet rester efter tobaksrygning. Det har afstedkommet en pmindelse p hjemmesidens rulletekst om, at bilerne er rgfri.

Ad 3. Regnskab:

Regnskab til og med 31/8 gennemget og taget til efterretning.

Ad 4. Sikkerhedsseler:

Et medlem har gjort opmrksom p, at der kun er 2 trepunktsseler i Puntoerne. Det koster ca. 4000 kr. at f sat en 3. trepunktssele i. Ole srger for, at der bliver sat n i i den bl punto. Resten m ordnes i takt med at bilerne udskiftes.

Ad 5. Ngler:

Et medlem har efterlyst, hvor der er ekstrangler. Dem har Ole.

Ad 6. Nste mde:

D. 20/10 kl. 20 hos Ole.

Ref.: Jan


Referat ændret sidst d. 08.11.2004 kl. 19:29

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM