Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 10. december 2003

Dato:d. 10. december 2003
Tilstede:Til stede: Ole, Steen, Jan
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 22/10-2003.

2. Forskelligt orientering.

3. Regnskab.

4. Opsamling af sidste referat.

5. Sjællandske delebiler.

6. Mailliste.

7. Bookingsystem.

Ad 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 22/10-2003:

Referat godkendt.

Ad 2. Forskelligt orientering:

Igennem Sjællandske Delebiler er Steen ved at lave en undersøgelse af, hvad de forskellige klubber betaler i forsikring.

Efter opfordring til medlemmerne om at hjælpe med fadder og oprydning har følgende medlemmer meldt sig til forskellige opgaver: Rød Punto: Helle. Grå Punto: Ole. Sølv Punto: Marianne Andersen. Berlingo: Steen. Disse personer sørger for at få vasket og støvsuget bilerne, når det skønnes nødvendigt. Bente sørger for at holde delebilsrummet ryddeligt.

Ole får ordnet nøglerne, så vi har et sæt nøgler hos ham og et sæt hos Jan. Det kræver at Jan bestiller ekstranøgler til Sølv Puntoen og til Berlingo’en.

Referater: skal mailes ud og gemmes på den interne del af Munksøgård-hjemmesiden.

Ad 3 Regnskab:

Perioderegnskab indtil 30/11 omdelt.

Den bærbare computer er nu afskrevet. Ny computer efter samme model som den gamle (værdi ca. kr. 12.000. Afskrives over 3 år) indkøbes i starten af det nye år. På næste møde tager vi stilling til, hvad der skal ske med den gamle computer.

Ad 4. Opsamling af sidste referat:

Der står i ”Vilkår for brug af bilerne”, at betaling foregår via Betalingsservice. For de medlemmer, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil vi fremover opkræve et gebyr på 15 kr. Dette gebyr dækker udgifter til udsendelse af girokort og ekstra gebyr fra banken for at opkræve disse.

Infomapper og nyhedsbrev skal stadigvæk laves.

Ad 5. Sjællandske Delebiler:

Møde d. 10/11. Der er lavet en delebilsforening i Lyngby. De har en Fiat Punto. De har lavet en leasingaftale for 4500 kr/måned inkl. forsikring og vejhjælp. Når vi skal skifte biler, skal vi undersøge leasingmuligheder. Et medlem dér udviklet et bookingsystem, som vi kan prøve at se.

I én af de andre delebilsklubber overvejer man at anskaffe en bil på gule plader. Den er meget billigere i anskaffelse. Det var måske en idé til en kommende ekstra bil.

Ad 6. Mailliste:

Paolo har tilbudt, at vi kan få adgang til emaillisten over medlemmer af delebilsforeningen. Dette koster 800 kr. + moms. Det har det kostet at begrænse vores adgang til kun at omfatte delebils-emaillisten. Vi tager imod dette tilbud.

Ad 7. Bookingsystem:

Paolos har tilbudt at drive et bookingsystem for den samme udgift, som det nuværende koster.

Samtidig har en person fra Lyngby Delebilsforening udviklet et bookingsystem, som delebilsklubber kan bruge gratis. Steen skaffer os adgangskode til systemet, så vi kan se hvordan det fungerer i praksis. Vi kan så sammenligne de to tilbud.

Ref.: Jan


Referat ændret sidst d. 13.03.2004 kl. 22:24

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM