Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 22. oktober 2003

Dato:d. 22. oktober 2003
Tilstede:Steen, Jan
Afbud:Ole
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af møde d. 17/9-2003.

2. Regnskab.

3. Infobrev og infomappe.

4. Udstyr til den nye bil,

5. Eventuelt.

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 17/9-2003: Referat godkendt.

Ad 2. Regnskab:

Regnskabet ser fornuftigt ud –også efter køb af den nye bil.

Vi skal gøre alvor af tidligere beslutning om at opkræve ekstraudgifter for de medlemmer, der ikke er tilmeldt Betalingsservice. Det drejer sig om ca. 15 kr./måned.

Ad 3. Infobrev og infomappe:

Der skal laves et infobrev til medlemmerne med flg. indhold: Falckabonnement, fadderordningen, gebyr for ikke Betalingsservicetilmeldte. Det sørger Steen for.

Infomapperne i bilerne skal ajourføres. Indhold: registreringsattest, forsikringspolice, falckkort. Det sørger Jan for.

Ad 4 . Udstyr til den nye bil:

Steen køber skraber og Krak- og DK-kort til den nye bil.

Jan køber et sæt måtter.

Ad 5. Eventuelt: Næste møde d. 4. december kl. 20.30 hos ???

Ref.: Jan


Referat ændret sidst d. 18.12.2003 kl. 00:49

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM