Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 12. februar 2003

Dato:d. 12. februar 2003
Tilstede:Paolo, Steen og Jan.
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 28/11-02.2. Diverse orientering.3. Generalforsamling.4. Medlemssituationen.5. Bilerne.6. Regnskab.Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 28/11-02:

Referat godkendt.

Ad 2. Diverse orientering:

SF har rejst spørgsmålet om momsfritagelse for delebilsforeninger i Folketinget Spændende om der kommer noget ud af det.

Indmeldelse i Danske Delebiler: der er generalforsamling i den nære fremtid med sandsynlig beslutning om, at den enkelte delebilsforening ikke skal melde sig ind i den europæiske delebilssammenslutning. Det vil gøre det billigere at melde sig ind i Danske Delebiler. Vi melder os ind, hvis det sker.

Bookingsystem: der er ikke nogen større interesse fra de andre delebilsklubber i at være med til at udvikle et nyt bookingsystem. Så arbejdet er gået i stå. Hans Kjær er ved at lave forbedringer til hans bookingsystem. De mangler, vi har registreret, sender Paolo til Kjærs Booking.

Der skal snarest et brev ud til medlemmerne om fordelingen af renteudgifterne. Jan sender månedsopgørelser til Steen, som laver brevet. Det er juridisk sådan at det kun er de medlemmer, der har skrevet under på selvskyldnerkautionen, der har andel i renteudgifterne, men vi fordeler renteudgifterne som om alle havde skrevet under. I forbindelse med den kommende generalforsamling vil vi ændre vedtægterne sådan at man automatisk hæfter for gæld i foreningen uden at man behøver at gå i banken for at underskrive en selvskyldnerkaution.

Ved for sen aflevering, får den, der afleverer for sent, en bøde efter vores nuværende medlemsvilkår. Der bør dog også være kompensation for den, der får bilen for sent. Fremover vil man få tidslejen for den booking, som man ikke fik pga. af et andet medlems manglende aflevering af bil til tiden – dog maks. 100 kr.

Ad 3. Generalforsamling:

Forslag til dato for generalforsamling: 2/4 19.30 i familiegruppens fælleshus.

Steen og Jan genopstiller. Paolos mandat er ikke udløbet men han vælger at fratræde for at have tid til at arbejde i Munksøgårds og Ejermunkens bestyrelse. Han vil stadigvæk hjælpe med hjemmesiden. Der skal findes en eller flere nye bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægter vi skal have skrevet en paragraf, som overflødiggør, at man skal i banken for at underskrive selvskyldnerkautionen. Steen forsøger at formulere noget og forelægger det for banken. Advokat inddrages, hvis nødvendigt.

Steen laver indkaldelse, beretning og budget.

Årsregnskab er lavet – Jan aftaler revision med Helle.

Ad 4. Medlemssituationen.

Steen har lavet hvervebrev til Trekronerbo og er blevet ringet op af 2 derfra, som måske ville melde sig ind.

Vi har modtaget 2 udmeldelser. Vi er nu 45 medlemmer – heraf 4 passive.

Betaling af kontingent i forbindelse med udmeldelser. OK at folk ikke betaler kontingent i udmeldelsesperioden.

Ad 5. Bilerne:

I øjeblikket er der 3 skader på den røde Punto, som snarest bliver repareret. Medlemmer, der laver skader, må meget gerne være med til at få udført reparationerne. Steen laver en vejledning i forbindelse med reparationer, som skal på hjemmesiden og evt. i bilerne. Hattehyldens ene strop er gået af. Ole får bilen på værksted.

Der mangler et KRAK-kort i en af bilerne – Jan køber et nyt.

Folk skal huske at sætte cykelstativet tilbage i varmecentralen og ikke efterlade det i bagagerummet. Opfordring kommer på hjemmesiden.

Ad 6. Regnskab:

Perioderegnskab for januar måned udarbejdet. Der er en negativ egenkapital, som udelukkende skyldes, at vi har betalt forsikringerne for hele 2003. Dette skal fremgå af en note i regnskabet.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM