Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 28. november 2002

Dato:d. 28. november 2002
Tilstede:Steen, Paolo og Jan
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 3/9-2002 og referat af ekstraordinær generalforsamling.2. Vedtægter og medlemsvilkår.3. Regnskab.4. Kørselsstatistik.5. Ny bil/nye medlemmer.6. Skade på den røde punto.7. Forsikringer.8. Selvskyldnerkautioner.9. Hjemmesiden.Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 3/9-2002 og referat af ekstraordinær generalforsamling:

Referat af bestyrelsesmøde d. 3/9 godkendt.

Referat af generalforsamling godkendt. Bent (dirigent) skal godkende ref. og underskrive sammen med referenten. Det samme med ref. fra ordinær gf.

Ad 2. Vedtægter og medlemsvilkår: De skal opdateres ud fra beslutninger på generalforsamlingen. Jan retter vedtægterne og Paolo retter medlemsvilkårene.

Ad 3. Regnskab:

Perioderegnskab til og med 31/10 udleveret. Egenkapitalen er forbedret fra – 9000 d. 1/1-2002 til + 7000 d. 31/10-2002. Moms bliver ca. 40.000 pr. år.

Ad 4. Kørselsstatistik:

Steen har udarbejdet statistikker for bookinger m.v. Det skal suppleres med bilernes km.stand hver måned samt folks indmeldestidspunkter.

Ad 5. Ny bil/nye medlemmer:

Der er p.t. en person skrevet på venteliste.

Der er ikke kørsel nok til at købe en bil mere. Vi skal undersøge, hvad det vil koste at lease en bil. Det gør Jan.

Ad. 6. Skade på den røde punto:

Ingen vedkender sig skaden. Reparationstidspunkt besluttes på næste møde.

Ad 7. Forsikringer:

Steen arbejder videre med at indhente priser hos andre forsikringsselskaber.

Ad 8. Selvskyldnerkaution: Jan laver medlemsliste færdig og sender den til Steen, som kontakter banken.

Ad 9. Hjemmesiden:

Paolo laver opfordringer om at rengøre bilerne for affald, påfylde benzin ved 1/3 tank m.v.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM