Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 3. september 2002

Dato:d. 3. september 2002
Tilstede:Paolo, Steen, Jan
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser.2. Regnskab.3. Referat af generalforsamling d. 30/4-2002.4. Ekstraordinær generalforsamling.5. Infobrev til nye medlemmer.6. Selvskyldnerkautioner.7. Bankgebyrer.8. Forsikring.9. Varmecentralen.10. Vilkår for brug af biler.11. Fri parkering i København.Ad 1. Meddelelser:

De trykte køresedler i blokke kommer fra trykkeri i morgen.

Paolo har udarbejdet retningslinjer for et nyt bookingsystem. De er sendt til høring hos sjællandske delebilsklubber og klubberne i Århus og Silkeborg.

Indehaveren af bookingbureauet har omtalt en kontrakt mellem ham og os. Da vi ikke kender denne kontrakt, vil vi gerne have tilsendt en kopi af den. Han har samtidigt meddelt, at vi kan købe os til adgang til bookingsystemet, så vi selv vil kunne redigere mere i det selv. Vi skal høre ham, hvad dette koster.

Steen sørger for at den røde Punto bliver lavet (ventilator, airbag).

Ad 2. Regnskab:

Regnskaberne for 2002 og 2001 skal suppleres med nogle forklarende noter på følgende konti: småanskaffelser, bookingsystem (oprettelse), møder/arrangementer, rådgivning, gebyrer.

Underskuddet for 2001 skyldes bl.a., at vi har haft nogle opstartsudgifter i 2001, som ikke gentager sig i årene fremover.

Jan udarbejder snarest en status for første halvår af 2002.

Ad 3. Referat af generalforsamling d. 30/4-2002:

Paolos referat tilføjes, at der var under 2/3 af medlemmerne til stede. Der kunne derfor ikke vedtages vedtægtsændringer.

Steen har lavet forskellige rettelser, som Paolo skriver ind i referatet.

Ad 4. Ekstraordinær generalforsamling:

Vi går efter at afholde en ekstraordinære generalforsamling d. 1/10 kl. 20 i Halmhuset. Steen laver en indkaldelse.

Ad 5. Infobrev til nye medlemmer:

Steen reviderer det.

Ad 6. Selvskyldnerkautioner:

Jan laver en medlemsliste med cpr.nr. til Steen. Når det er ordnet laves aftale med banken – herefter kan der skrives et brev til de medlemmer, der ikke har underskrevet selvskyldnerkautionerne. Linjerme om selvskyldnerkaution fjernes fra hjemmesiden.

Ad 7. Bankgebyrer:

Vi kan spare gebyrudgifter, hvis alle tilmelder sig Betalingsservice. Jan laver en liste over medlemmer, der ikke er tilmeldt BS. Vi skal så forsøge at få disse medlemmer tilmeldt. Paolo undersøger, om Merkur kunne gøre det billigere med hensyn til gebyrer. Det vil kræve, at vi får en kassekredit hos dem..

Ad 8. Forsikringer:

Steen skal stadig indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber.

Ad 9. Varmecentralen:

Der er ved at blive lavet planer for at indrette et rum i varmecentralen via telefon/edb-gruppen.

Der trænger til almindelig oprydning i vores hjørne af varmecentralen. Paolo og Steen prøver at få ryddet op i varmecentralen i den kommende weekend

Jan undersøger, hvordan man kan få lamineret pladsreserveringsskiltene.

Ad 10. Vilkår for brug af biler:

Dyr i bil skal skrives ind – Steen.

Ad 11. Fri parkering København:

Der skal undersøges, hvordan vi kommer med i den ordning – Steen.

Ad 12. Evt.:

Paolo skal have en medlemsliste med e-mailadresser.

På generalforsamlingen høres om holdningen til at reklamere for delebilsforeningen på vore biler


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM