Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 1. juli 2002

Dato:d. 1. juli 2002
Tilstede:Steen, Paolo, Jan
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6/6-2002.2. Meddelelser.3. Bilforsikringer.4. Blanketter.5. Trekronerbo.6. Særordninger.7. Generalforsamling.8. Dyr i bilen.ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6/6-2002:

Referat godkendt.

ad 2. Meddelelser:

Berlingoen har været til service. Det nyindkøbte ekstrasæde er blevet installeret. Denne nyhed skal på vores hjemmeside.

Vi har fået 2 nye medlemmer. Jan sender en ajourført medlemsliste. De nye medlemmer skal på medlemslisten på nettet.

ad 3. Bilforsikringer:

Forsikringspræmierne er steget p.g.a. et lovkrav om større erstatningssummer – ca. 10 %. Denne præmiestigning gør det end-nu mere aktuelt at indhente tilbud på billigere forsikring. Steen arbejder på dette.

ad 4. Blanketter:

Paolo har indhentet et tilbud på blanketter. Det er halvt så billigt at få trykt én slags blanket til alle biler. 1200 eks. koster 386 kr. Hvis der bliver afkrydsningsfelter, kan vi godt nøjes med én slags blanket. Paolo aftaler det videre fornødne med trykke-ren.

ad 5. Trekronerbo.

Vi har hørt rygter om, at de vil lave en delebilsordning i det nye byggeri Trekronerbo. Steen skriver til dem med forslag om at de melder sig ind i vores forening.

ad 6. Særordninger:

Anders i nr. 45 vil godt kunne bruge en delebil i dagtimerne, hvis det kan gøres billigere end den nuværende prisstruktur. Vi vil foreslå ham, at han kan disponere over en delebil i tidsrummet 6-16 mod at betale statens kørselstakst, som pt. er kr. 2,84 pr. km. uden at betale timelejen oveni.

Helle i nr.22 kan bruge en tilsvarende ordning i nattetimerne. Vi forestiller os, at hun kan disponere over en delebil i tidsrum-met fra kl. 22 til kl. 8 næste morgen til samme pris som i ovennævnte eksempel.

Disse særordninger skal konfirmeres på den kommende generalforsamling.

ad 7. Generalforsamling:

Regnskab for 2000 færdigt. 2001 er ved at være færdig. Vi satser stadigvæk på gf d. 8/8. Vi holder nyt møde d. 10/7 kl. 20.30 hos Steen.

ad 8. Dyr i bilen:

På generalforsamlingen ytredes ønske om at kunne medbringe dyr i delebilerne. Som et forsøg indfører vi, at man må have dyr med i den røde Punto. Jan formulerer et par linjer om dette til brug for hjemmesiden.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM