Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 8. april 2002

Dato:d. 8. april 2002
Tilstede:Paolo, Steen, Jan (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 13/3-2002.2. Generalforsamling 30/4.3. Køb af ekstrasæde til Berlingoen.4. Nyt bookingsystem.Ad 1. Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt.

Ad 2. Generalforsamling

Supplement til vedtægter omkring opløsning/udmeldelse og selvskyldnerkaution – Steen.

Jan laver indkaldelse.

Ad 3. Køb af ekstrasæde til Berlingoen.

Vi kan købe et næsten ubrugt ekstra sæde til Berlingo’en for 3500 kr. (ca. halv pris) Det tilbud tager vi i mod.

Ad 4. Nyt bookingsystem

Paolo arbejder videre med kravspecifikationerne.

Ref.: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM