Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. marts 2002

Dato:d. 14. marts 2002
Tilstede:Paolo, Steen og Jan
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 13/12-2001.2. Meddelelser.3. Planlægning af generalforsamling.4. Bilerne.5. Ny printer.6. Næste møde.Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 13/12-2001

Referat godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Brev til medl. der ikke har underskrevet selvskyldnerkaution. Folk skal henvende sig til Kim Lerbech Jensen eller Marianne Sand i Roskilde Bank. I øjeblikket hefter Steen personligt for 400.000 kr. Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer skriver under på selvskyldnerkautionen.

Opgørelse over fordeling af renteudgifter er på vej til medlemmerne fordelt efter folks kørsel.

På møde med sjællandske delebilsklubber blev flg. emner drøftet:

  • Medlemsskab af Danske Delebiler,

  • - fælles bookingsystem,

  • - momssagen,

  • - fælles forsikring,

  • - opstartspakke til nye foreninger.

Steen har referat fra mødet.

Ad 3. Planlægning af generalforsamling:

Generalforsamling bliver afholdt d. 30/4-2002 kl. 20 i Halmhuset. Regnskab og budget laves i ugen efter påske – skal sendes ud senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad 4. Bilerne:

I øjeblikket er der ingen der vasker den grå Punto. Ole Winther spørges, om han vil stå for dette. Ole sørger også for, at bilerne får skiftet til sommerdæk. Der er faldet en prop ud bag på den røde Punto. Paolo har proppen og sætter den i.

Vi kan evt. købe et brugt ekstrasæde til Berlingo’en – vi afventer et pristilbud, før vi tager stilling til dette.

Forespørgsel fra medlem om daglig brug af delebil. Steen laver et overslag.

Vi skal have en ny nummerplade til cykelstativ.

Ad 5. Ny printer: kassererens printer er gået i stykker. Vi bevilger en ny printer, der fås for ca. 400 kr.

Ad 6. Næste møde

Tirsdag d. 2. april kl. 20.30 hos Jan.

Ref.: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM