Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 13. december 2001

Dato:d. 13. december 2001
Tilstede:Steen, Paolo, Nina og Jan (referent).
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referater.



2. Reparation og service af den røde Punto.



3. Indretning af parkeringspladsen.



4. Diverse tilbehør til bilerne



5. Vinterdæk.



6. Elscooter.



7. Bookingsystem.



8. Eventuelt.

Ad 1. Godkendelse af referater:

Referater af bestyrelsesmøder d. 12/11 og d. 22/11 godkendt.

Ad 2. Reparation og service af den røde Punto

Vor egen forsikring skal betale reparation af skaden fra cykelpåkørslen. Vi skal ikke betale selvrisiko og det påvirker heller ikke det trin vi står på, fordi skaden er forvoldt af tredje part. Jan arrangerer med værksted, at der bliver lavet service samtidig med reparationen. Vi skal sikre os, at garantien gælder, selv om bilen bliver lavet af uautoriseret værksted.

Ad 3. Parkeringspladsen

Der har udviklet sig et vandhul på parkeringspladsen. Samtidig skal vi forsøge at lave en eller anden form for afmærkning, så det bliver tydeligt, hvor og hvordan, der kan holde 3 biler på pladsen. Paolo fylder vandhullet med grus og han foretager også en afmærkning af 3 parkeringspladser.

Ad 4. Diverse tilbehør til bilerne

Der skal indkøbes kort, isskraber, vaskeskind, advarselstrekant til den nye bil. Vi skal også have indkøbt måtter til foran og bagi Berlingoen og den nye Punto. Det ordner Jan. Nina og Steen får hhv. sat betræk i den nye Punto og i Berlingoen.

Ad 5. Vinterdæk

Der er indkøbt vinterdæk til bilerne. Den røde Punto får sat dem på, når den alligevel skal på værksted. Nina sørger for at Berlingoen får skiftet til vinterdæk og Paolo for den Grå Punto.

Ad 6. Elscooter

Et medlem (Peter, bolig 23) foreslår, at foreningen evt. køber en elscooter som et billigere alternativ til bilerne Paolo spørger Peter, om han vil være med til at udarbejde et spørgeskema (herunder komme med et bud på anskaffelses- og driftspris). Spørgeskemaet skal bruges til at undersøge, om der vil være behov for en elscooter.

Ad 7. Bookingsystem

Paolo har lavet et oplæg til et nyt bookingsystem. Vi skal læse hans oplæg og hurtigt komme med evt. forslag til tilfø-jelser/rettelser. Der skal være møde med de andre delebilsklubber om bl.a. bookingsystem i januar måned.

Ad 8 Eventuelt

Steen indkalder til næste møde, når han kender datoen for det næste møde med de sjællandske delebilsklubber. Vi skal holde et bestyrelsesmøde inden da.

Referent: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM