Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 22. november 2001

Dato:d. 22. november 2001
Tilstede:Steen, Paolo og Jan (referent)
Afbud:Nina
Dagsorden:1. Køb af den 3. bil.


2. Regnskabssystem.


3. Næste møde.

Ad 1. Køb af den 3. bil

Efter sidste bestyrelsesmøde er der opstået tvivl om beslutningsgrundlaget for indkøb af en ny Fiat Punto. Vi har derfor mere grundigt undersøgt, om det ville være billigere at købe en mindre eller en lidt ældre bil. Resultatet af disse undersøgelser mundede ud i, at beslutningen fra sidste referat fastholdes (argumenter for dette fremgår af det brev, der er sendt ud til medlemmerne i forbindelse med ankomsten af den nye bil).

Ad 2: Regnskabssystem

Vi indkøber Navision C-5 til bogføring af foreningens regnskab.

Ad 3: Næste møde

Torsdag d. 13. december kl. 20.30 hos Nina.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM