Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 1. november 2001

Dato:d. 1. november 2001
Tilstede:Steen, Paolo, Nina og Jan (referent).
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af møde d. 14/8-2001.11.07.2. Indkøb af bil nr. 3.3. Ændret prisstruktur m.h.t. tid.4. Opbevaringsrum m.m.5. Skader.6. Papir på pc’en.7. Betræk på Berlingo’en.8. Hjemmesiden.9. Orientering om møde med delebilsklubber på Sjælland.10. Næste møde.Ad 1. Godkendelse af referat af 14/8-2001

Referat godkendt.

Ad 2. Bil nr. 3

Vi er nu 39 medlemmer. I sidste uge var spøgelsesbilen reserveret næsten hver dag. Vi går i gang med at få anskaffet en bil mere. På et tidspunkt vil det være relevant med en el-bil i foreningen. Men vi vurderer, at der stadigvæk er for mange praktiske vanskeligheder forbundet med at bruge en el-bil – især når vi er mange forskellige mennesker der skal bruge den. Vi undersøger forskellige muligheder:

Hvis vi køber en brugt bil, hvordan forholder det sig med momsen? Paolo undersøger.

Hvad med leasing? Jan undersøger evt. gennem Ebbe.

Ad 3. Ændret prisstruktur

I tidsrummet 0-12 bliver det 5 kr. billigere pr. time at leje bilerne. Dog højst 40 kr. i rabat. Gælder fra 5/11. Dette er et forsøg på at få bilerne mere ud at køre på et ellers dødt tidspunkt.

Ad 4. Opbevaringsrum

Der er indkøbt et ekstra sæt tagbøjler. De gamle tagbøjler ordnes, så carboxen kan monteres på dem.

Nina finder en stor papkasse, der skal bruges til glemte sager.

Paolo får lavet nye skilte med ”reserveret delebil”.

Paolo får også lavet et skilt om den nye timerabat. Skiltet sættes på postkassen.

Der skal laves et papir til medlemmerne om den nye timerabat.

Steen forsøger at finde en affaldskurv til at placere ved delebilerne.

Sikkerhedssele til Berlingoens ekstrasæde er besværlig at bruge. Paolo prøver at finde ud af den.

Steen anskaffer en opslagstavle til varmecentralen. Her kan bl.a. sættes instruktioner i brug af forskelligt ekstraudstyr.

Ad 5. Skader

Udbedring af skaden på Puntoen afventer anskaffelse af en 3. bil.

Ad 6. PC

Jan er ved at udarbejde et papir på vilkårene for den bærbare pc.

Ad 7. Betræk på Berlingoen

Steen og Nina sætter det på.

Ad 8. Hjemmesiden

Medlemmernes telefonnumre skal med på medlemslisten på hjemmesiden.

Ad 9. Orientering om møde med delebilsklubber på Sjælland

Det er blevet billigere at blive medlem af Danske Delebiler. Vi skal vurdere, hvornår vi kan have en fordel i at melde os ind. På mødet diskuterede man bl.a. forsikring og nyt bookingsystem. Man forsøger at arbejde videre med momsspørgsmålet. Steen skal sammen med en anden lave et brev til skatte- og miljøministeren.

Ad 10. Næste møde

12/11 kl. 20.30 hos Jan.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM