Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. august 2001

Dato:d. 14. august 2001
Tilstede:Til stede: Nina, Steen, Paolo og Jan.
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat fra sidst.


2. Meddelelser.


3. Den tilskadekomne Citroën.


4. Hjemmesiden.


5. Prisstruktur.


6. Regnskab


7. Næste møde.


Ad 1. Godkendelse af: Referat af bestyrelsesmøde d. 28/6-01

Godkendt.

Ad 2. Meddelelser:

Der kommer en ny Berlingo på fredag med aircondition - uden aircondition ville først komme med yderligere 6-7 ugers vente. Der er udstedt en bankcheck på kr. 173.352,00, som den nye bil koster (med et ekstrasæde, et sikkerhedsnet samt anhængertræk). Der skal information ud til medlemmer-ne. Steen skriver/Jan deler ud.

Krak-kortet i Punto'en er måske væk - skal erstattes. Jan køber et.

E-mailliste: Jan sender liste til Paolo, som forsøger at få den ajourført.

Europcar laver et plastickort til os i 33 ex, som man kan bruge når/hvis man skal booke en bil hos dem.

Vi kan lave en visitkortagtig ting med tlf.nr. på bookere og hjemmesideadresse. Paolo vil undersøge det.

Jan skal lave et papir om vilkårene for den bærbare pc.

Moms: Tilmelding til Told/Skat er sendt. Vi har ikke fået tilbagemelding endnu.

Ad 3. Den tilskadekomne Citroën:

Bilen er erklæret totalskadet. Vi har fået kr. 158.000,00 tilbage fra forsikringen (fratrukket kr. 5000 i selvrisiko). Lene skal dække de 2500,00. Torben har foreslået, at han overtager Lenes medlem-skab. Det siger vi ok til. I den forbindelse skal vi have lavet en vedtægtsændring gående ud på, at man kan skifte medlemskab inden for en husstand uden ekstra omkostninger f.eks. hver 6. måned.

Lars og Annas ekstraudgifter: Vi dækker halvdelen af deres udgifter i form af tids- og km-penge for et tilsvarende beløb. Princip: vi dækker halvdelen af dokumenterede ekstra udgifter - max. 2500 for reserveringer inden for den følgende uge ved bookinger inden skaden skete. Skrives ind i medlems-vilkår.

Jan kontakter forsikringen og forhandleren om den nye forsikring.

I forbindelse med bilulykken har Jan været i Næstved 2 gange og har dermed kørt 260 km i egen bil. Han kan derfor køre for kr. 650,00 i delebil (regnet efter statens takster). Kontingent skal betales som sædvanligt.

Foranlediget af at delebilen ikke var booket i forbindelse med turen, hvor den blev skadet indfører vi fremover et gebyr for at tage bilen uden at booke på 200 kr. + at man selvfølgelig skal betale tid og km penge oveni for den pågældende tur.

Ad 4. Hjemmesiden:

Forsikringsselskab rettes til Danske Forsikring. Europcaraftale.skal også beskrives på hjemmesiden.

Ad 5. Prisstruktur:

Vi startede en diskussion om prisstruktur. Kan bilerne udnyttes bedre, hvis man laver billigere pri-ser, f.eks. om natten og i dagtimerne mandag-fredag. Denne diskussion fortsættes på næste bestyrel-sesmøde.

Ad 6. Regnskab:

Oversigt over udgifter/indtægter siden 1/1-01 til i dag. Jan undersøger, hvad et bogføringssystem koster.

Ad 7. Næste møde:

Onsdag d. 26/9-01 kl 20.00 hos Steen

Referent: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM