Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 28. juni 2001

Dato:d. 28. juni 2001
Tilstede:Steen, Paolo og Jan.
Afbud:
Dagsorden:1. orientering fra møde med andre delebilsklubber på Sjælland
2. aftale med Europcar
3. opfølgning på generalforsamling
4. prisstruktur (herunder afbestillingsgebyr)
5. månedsvis regnskabstal
6. hvem skifter pærer på bilerne ?
7. næste møde
Ad 1. Orientering fra møde med andre delebilsklubber på Sjælland:

Steen har været til et møde sammen med andre delebilsklubber på Sjælland for at diskutere fremtidigt samarbejde. Delebilsklubber fra Farum, Albertslund og Høje Taastrup deltog. Der blev diskuteret en lang række emne som vi med fordel kunne samarbejde om fx rabatter på forsikring, bilindkøb, benzin, bilvask mv. Støtte til projekter som kunne gøre delebilsklubber bedre fx bedre bookingsystemer, administrationssystemer, vejledning i oprettelse af en delebilsklub. Endvidere vil vi samarbejde om en fælles henvendelse til Folketinget om den moms som delebilsklubber er blevet pålagt som følge af en Landsretsdom. Steen vil forfølge momssagen.

Ad 2. Aftale med Europcar:

Vi har fået tilbud. Steen deler et papir ud til medlemmerne med en beskrivelse af vor nye mulighed for at leje biler hos Europcar. Aftalen vil også komme til at ligge på vores hjemmeside.

Ad 3. Opfølgning på generalforsamling:

Vi skal have købt et sikkerhedsnet til Berlingo'en. Vi vil starte med at købe ét ekstrasæde til Berlingo'en. Jan tager sig af det.

Ad 4. Prisstruktur (herunder afbestillingsgebyr):

Vi diskuterede, om man kan ændre prisstrukturen, så bilerne kunne blive bedre udnyttet. Denne diskussion fortsættes på de kommende møder.

Afbestillingsgebyr: på generalforsamlingen blev priserne på afbestillinger kritiseret. Vi halverer afbestillingsgebyret fra nu af.

Ad 5. Månedsvis regnskabstal:

Vi afholder fremover bestyrelsesmøder en gang om måneden. På disse møder fremlægger kassereren et regnskab med en balance.

Ad 6. Pærer:

Helle køber pærer til Punto'en og Nina køber til Berlingo'en.

Ad 7. Næste møde:

Næste møde mandag d. 13. august 2001 (er ændret til d. 14. august kl. 20.30 hos Nina)

Ref.: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM