Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 19. april 2001

Dato:d. 19. april 2001
Tilstede:Steen, Paolo og Jan (referent).
Afbud:
Dagsorden:1. Beretning


2. Regnskab


3. Budget

Ad 1. Beretning:

Steens udkast til beretning blev godkendt.

Ad 2. Regnskab:

Vi arbejdede videre på Jans udkast. Der skal laves et færdigt regnskab, som kan sendes ud til medlemmerne i den kommende weekend. Vi mødes hos Jan på søndag kl. ca. 17 for at lave regnskabet færdigt.

Ad 3. Budget:

P.g.a. momsregistreringen er vi nødt til at skaffe flere indtægter. Vi foreslår, at indtægterne bliver skaffet ved at hæve kontingentpriserne til A-medl.: kr. 150, B-medl.: kr.75 og C-medl.: kr. 38. Steen har udarbejdet et budget med disse tal. Budgettet sendes også ud til medlemmerne.

Ekstrasæder til Berlingoen: vi kan diskutere det på generalforsamlingen. Hvis der er udbredt stemning for at købe sæderne, kan vi gøre det.

Ref.: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM