Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 16. april 2001

Dato:d. 16. april 2001
Tilstede:Steen, Paolo og Jan
Afbud:
Dagsorden:1. Indkaldelse af generalforsamling.
Ad 1 Indkaldelse af generalforsamling

Steen havde lavet et udkast til indkaldelse af generalforsamlingen d. 30/4. Udkastet blev godkendt. Indkaldelsen udsendes/uddeles i aften.

Vi skal også have lavet et regnskab med moms og et driftsbudget ligeledes med moms. Begge dele ønsker vi at udsende til medlemmerne ca. 8 dage før generalforsamlingen. Vi holder derfor et nyt bestyrelsesmøde på torsdag d. 19/4 kl. 20 hos Paolo.

Ref.: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM