Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 5. april 2001

Dato:d. 5. april 2001
Tilstede:Steen og Jan (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Momsregnskab
3. Generalforsamling d. 30/4-2001
4. Næste møde
Ad 1. Meddelelser:

Vi er nu 29 medlemmer (de sidste 2 nye er Jan Rosendahl 39 og Lene 8).

Europcar: Er interesserede i et samarbejde med os. Aftalen skal gå ud på, at man individuelt direkte hos firmaet, hvorefter regningen sendes til os.

Helle Humlum har hidtil stået for vask af bilerne, men ønsker fremover kun at stå for vask af Punto'en. Vi skal have fundet en til at vaske Berlingo'en. Man får 100 kr. for at vaske den. Man betaler så tids- og km.forbrug.

De nye medlemmer skal også underskrive selvskyldnerkaution i banken. Jan kontakter banken om dette.

Steen tager Berlingo'en til service hos Citroën. Han undersøger samtidig, om man kan få ekstra løse tæpper til gulvet ved bagsæderne.

Forsikring: Steen indhenter tilbud fra GF, som i følge Silkeborg Delebilsklub er billigere end vores nuværende forsikringsselskab.

Ad 2. Momsregnskab:

Silkeborg Delebilsklub har klaget til Landsskatteretten over, at de skulle være momspligtige. Landsskatteretten har fastholdt, at delebilsforeninger er momspligtige. Silk. Delebilskl. har 2 leasede biler. For dem udgør momsen en udgift på ca. kr. 11.000. Det vil nok ligge i samme størrelsesorden for vores vedkommende. Men vi skal have lavet nogle præcise beregninger.

Vi undersøgte sidste år via vores revisor, om vi skulle være momsregistrerede. Det mente revisoren ikke, vi skulle. Men efter dommen i Landsskatteretten er der ingen tvivl i dette spørgsmål. Bestyrelsen mener derfor, at vi er nødt til at lade os momsregistrere. Vi kan ikke undskylde os med uvidenhed. Det er også lettere at arbejde sammen med de andre delebilsforeninger/klubber om at få ændret lovgivningen på dette område, når vi selv overholder den.

Steen og Jan laver en aftale om et møde med Told & Skatte-regionen evt. med Helle Humlum (intern revisor). Det kan evt. blive d. 18/4.

Ad 3. Generalforsamling d. 30/4-2001:

Afholdes i Familiegruppens fælleshus d. 30/4 kl. 19.30.

Steen laver en indkaldelse og en skriftlig beretning samt et budget.

Jan laver regnskab for år 2000 (med moms). Der skal også laves en oversigt over økonomien for i år indtil nu.

Vi overvejer indmeldelse Danske Delebiler og der med også i European Car Sharing. Det koster ca. kr. 3.000 pr. år.

ad 4. Næste møde:

Mandag d. 16/4 kl. 20 hos Paolo.

Ref.: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM