Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 5. januar 2001

Dato:d. 5. januar 2001
Tilstede:Jan, Steen og Paolo (referent).
Afbud:
Dagsorden:1. Gennemgang arbejdsopgaver
2. DK autohjælp
3 Brev til Munksøgård forening
4. Budget (revideret)
6. Bookingsystem
7. Fremstød
8. Næste møde
Ad 1 Arbejdsopgaver
  • Hjemmesiden skal opdateres med en foreningsektion (Steen leverer teksterne Paolo siderne på web)

  • Køresedlerne skal opdateres med følgerne af parkeringsuheldet, (Paolo)

  • A propos uheldet undersøger Jan om vi får et billigere tilbud end det på 5000,- som Steen har fået hos Fiat. (Jan)

  • Kørebøger skal forsynes med kopi af vedtægterne (Steen), kopi af forsikringspolice (Jan) udrag fra vedtægterne mm. om hvordan man forholder sig i tilfælde af biluheld (Paolo)

  • Labels til instrumentbræt med dæktryk og benzin (Paolo)

  • Postkassen skal have en DYMO mærkat om at det ikke er en post-postkasse. (Jan)

  • Vaskekort skal bestilles (Jan)

  • Hvad koster og/eller hvor man anskaffer sig et udhængsskab til fast opslag? (Jan)

  • Der skal overføres penge fra girokonto til bankkonto så vi ikke betaler (for meget i) renter (Jan)

  • Vi skal have opdateret medlemslisten med de nye Munksøgård adresser. (Jan/Søren). Medlemmerne skal også spørges, om de er indforstået med at deres tlf/e-mail står på vores hjemmeside. Dette ville lette kommunikationen medlemmerne immellem og mellem medlemmer og bestyrelse. (Jan)

Ad 2 DK Autohjælp

DK Autohjælp droppes ad sparehensyn (Punto har 1 års forsikring indbygget og vi stoler på, at Berlingo kan køre lidt endu uden hjælp)

Ad 3 Brev om rum i varmecentralen

Steen har præsenteret et brev til Lars Levin-Jensen (Munksøgård Forening) om bygning af et rum i varmecentralen. I brevet opfordrer vi andre grupper at melde ud om de også kan få brug for et rum som vi kan deles om.

Ad 4 Budget

Steen vil udarbejde et nyt budget som baseres på de rigtige tal, som vi nu har i stedet for om prognoser.

Ad 5 Booking system

Der er kommet nogle input om bookingsystemet. I nogle situationer opfører det sig under det optimale. De enkelte routiner blev vurderet og man konkluderede foreløbigt at man godt kan leve med systemet som det er nu, også selvom de er tegn på at systemet er lidt forældet. Spørgsmålet om korrektheden af indberetning af aflysninger er blevet kigget på på baggrund af den infile vi får fra Kjers Kommunikation og fundet at aflysningerne meldes korrekt til bogholderen.

Ad 6 Takster

Det er af nogle medlemmer blevet påpeget at taksterne for aflysningerne fører til uønskede effekter. Det var nemlig mere økonomisk fordelagtigt at lade være at aflyse en kort fejlagtig reservation frem for at frigive tiden for nogle andre. På denne baggrund blev det besluttet at gebyret for aflysning bliver fastholdt som i den oprindelige prisliste, dog med tilføjelsen af en begræsning på beløbet, der til enhver tid skal være mindst 5 kroner under den pågældende tidsleje.

Ad 7 Fremstød

Steen præsenterede et brev tiltænkt alle beboere på Munksøgård for at udbrede kendskabet til Delebilsforening og for at fremskynde tilmeldinger fra de mange, som kører i gamle uøkologiske og uøkonomiske biler som fylder på parkeringspladsen. Der blev foreslået forbedringer som Steen vil indarbejde i teksten.

Ad 8 Næste møde:

Aftales ad hoc.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM