Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 19. december 2000

Dato:d. 19. december 2000
Tilstede:Paulo, Jan, og Steen (referent).
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser


2. Kørebog


3. Vask af biler og vedligeholdelsesperson m/k


4. Meddelelser via vores hjemmeside


5. Flere nye medlemmer


6. Medlemsliste på hjemmeside


7. Abejdsopgaver


8. Næste møde.


Ad 1 Meddelelser

Vi har fået leveret skånebetræk til bilerne, som Steen vil montere.

Vi har fået et tilbud på et sæt vinterdæk til hver af bilerne til samlet 6.870 kr., hvilket er billigt. Vi klapper dog hesten lidt med investeringer.

Bilerne har nu: OK benzinkort, Krakkort inkl. Danmarkskort, isskraber, viskeskind og advarselstrekanter.

Jan havde lavet en lille oversigt over timer og antal kørte km i Puntoen og Berlingoen. De første 14 dage har Puntoen kørt 64 timer og 637 km og Berlingoen 15 timer og 137 timer. Puntoen er forholdvis godt udlejet, mens Berlingoen kunne lejes væsentligt mere ud.

Medlemmerne vil få en regning for kørsel i december, hvor de samtidig vil skulle tilmelde sig betalingsservice (PBS). Regningen for en måned vil i fremtiden komme i slutningen af den efterfølgende måned. Jan skal sende oplysninger ind til banken senest den 10. i måneden, som herefter sender det videre til PBS. Medlemmerne vil få oplysninger om deres månedlige forbrug.

Paolo har udarbejdet en lille skriftlig aftale for medlemmernes lån af Jørn Eriks trailer og varebil. Man skal underskrive en lille seddel hver gang, som betyder at Jørn Erik holdes skadesløs ved uheld.

Ad 2 kørebog

Paolo:

 • Lægger ekstra køresedler i bilerne (ved at løbe ud)

 • Skaffer ringbind (A4 eller A5), som kan ligge i bilerne med alt relevant information (medlemsliste med telefonnr., kort bookingsvejledning, vedtægter, medlemsvilkår, vedtægter, benzinkort, Dansk Autohjælp, vaskeordning). Køresedler kan måske sætte på en plade med en kraftig krokodille klips, og ligge synligt i bilen.

Ad 3 Vask af biler og vedligeholdelsesperson m/k

Helle Humlum vil godt stå for at vaske begge biler indtil Marianne Andersen vil overtage vask af Puntoen. Herefter vil Helle vaske Berlingoen. Foreløbigt skal bilerne vaskes ca. en gang om måneden. De vaskes i vaskehal og støvsuges samt kontrolleres for sprinklervæske, dæktryk mv. Godtgørelse for vask af Puntoen er som hidtil 75 kr. og som noget nyt 100 kr. for Berlingoen. De personer som vasker bilerne skal selv betale km og tid i forbindelse med vask, dvs. at ideen er at vask foregår i forbindelse med en tur man alligevel foretager.

Ad 4 Meddelelse via hjemmeside

Paolo orienterede om at det var muligt at give meddelelser til medlemmerne via vores hjemmeside/booking. Vi vil bl.a. oplyse om at interiørlyset i Puntoen selv slukker efter ca. 2-3 min., at benzinkortet nu er kommet med lidt leveringsforsinkelse pga. selvvalgte pinkoder, og at man skal huske at underskrive selvskylderkaution i Roskilde Bank.

Ad 5 Flere nye medlemmer

Steen vil skrive et brev til alle ikke-medlemmer i Munksøgård for at hverve flere medlemmer.

Ad 6 Medlemsliste på hjemmeside

Jan kontakter Søren for at få oplysninger om adresse, email, telefonnr. mv. Disse oplysninger vil vi gerne have på vores hjemmeside. Medlemmerne skal give tilladelse til at disse oplysninger lægges på hjemmesiden.

Ad 7 Arbejdsopgaver

Steen:

 • Supplerer hjemmesiden med relevant information om foreningen bl.a. opstart mv.

 • Orienterer Munksøgård bestyrelsen om vores ønsker om indretning af rum i varmecentral.

 • Monterer skånebetræk.

 • Sender vedtægter, medlemsvilkår og referater til Paolo, som lægger det på hjemmesiden.

 • Steen vil skrive et brev til alle ikke-medlemmer i Munksøgård for at hverve flere medlemmer.

Paulo:

 • Lægger ekstra køresedler i bilerne (ved at løbe ud)

 • Prøver at organisere nogle hylder til opsætning i varmecentral (til cykelstativ, autostole). Steen har evt. en.

Jan:

 • Køber/får et udhængsskab (opslagstavle med glas) til ophængning på varmecentralens øst ende.

 • Jan vil du også oprette det billigste medlemsskab af Dansk Autohjælp (kun til Berlingoen, idet Puntoen er dækket det første år af noget lignende).

 • Skaber vaskekort til Q8.

 • Overfører penge fra girokonto til bankkonto for at vi sparer renter.

 • Kontakter Søren for at få oplysninger om adresse, email, telefonnr. mv.

Ad 8 Næste møde:

Aftales ad hoc.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM