Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 29. november 2000

Dato:d. 29. november 2000
Tilstede:Jan, Steen og Paolo(referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Opdatering om aftaler og lign.


2. Andre beslutninger


3. Uddelegering af arbejdsopgaver frem til "indvielsescerimoniet".

Ad 1 Opdatering
  • Steen har skrevet under på en slutseddel på de to biler. De bliver leveret til os mandag d. 4 december kl. 15.

  • Steen har bestilt nøgleskab og nogler der både passer til nogleskab og dør til opbevaringsrum. Det bliver Ruko på Københavnsvej der laver dem, da de er ca. 30% billigere end MTs folk. Nøglen er ikke en systemnogle, hvorfor man overvejer om man skal skifte alle nogler ud efter nogle år for at mindske antallet af kopinøgler i omløb. Systemnøgler ville heller ikke give en garanti for, at der ikke bliver lavet kopier.

  • Søren har snakket med Kjers Kommunikation om bookingsystemet. KK kan godt taste medlemmerne ind i systemet inden mandag. KK opretter også en overbookingsbil uden beregning. KK skal have info om medlemmerne jfr. email fra Søren.

" Biler:

Navn

Beskrivelse

timepris

kmpris

Medlemmer:

navn

adresse

medlemsnummer (3 cifre, med 'M' foran, fx: 'M001')

Bookere

et antal brugere der kan booke biler på vegne af ALLE brugere (Paolo, og resten af

bestyrelsen...?)

"

  • Der er bestilt Stockholm gråt sædebetræk.

Ad 2 andre beslutninger

Det er en god ide at sende et brev rundt til forskellige udlejeningsfirmaer for at høre om prislister og evt. rabatordninger, som vi som forening kan opnå.

Lørdag kl. 14 holder vi indvielse for de to biler med en flaske italiensk og en flaske fransk rødvin plus evt. chips eller mere etnisk rigtige snask.

Alle bestyrelsesmedlemmerne bliver bookere. Paolo først på listen. Jan oplyser tlf. nr. på arbejdet.

Ad 3 arbejdsopgaver

Jan:

Forsikring

køb af kraks kort, trekant, vaskeskind, sneskraber, abbonnement til Dansk Autohjælp, benzinkort.

Paolo:

Gør køresedlerne færdigt.

Opretter en brugbar version af hjemmesiden på adressen http://www.munkesoegaard.dk/delebil/

Steen:

Skriver et brev til medlemmerne med den gode nyhed, oplysning om internet adresser og indvielse og til Lars Levin med en opfordring om at reklamere for det i det næste infobrev.

Hvem gør det?:

Der skal laves et skilt for at reservere to pladser på parkeringen overfor Munksøgården og evt. en plastikstribe. Denne er en midlertidig løsning indtil arealet foran varmecentralen bliver brugbart.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM