Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 22. november 2000

Dato:d. 22. november 2000
Tilstede:Paolo, Jan, og Steen (referent).
Afbud:
Dagsorden:1. Køresedler.


2. Kørebog


3. Medlemsvilkår og prisliste


4. Nøgleskab


5. Medlemmer og forventet kørselsbehov


6. Betræk til bilerne


7. Vedtægter


8. Hjemmeside


9. Næste møde.

Ad 1 Køresedler

Paulo havde udarbejdet et udkast til køresedler, som vi kommenterede, og kom med ændringer til. Paulo retter det til. Det bliver sådan at køresedlen kommer til at sidde på en blok med klemme i bilen, således at den er synlig for køreren. Køresedlen skal afleveres i postkassen efter turen. Der bliver ikke noget gennemslag som kopi til brugeren.

Ad 2 Kørebog

Paulo vil også udarbejde en kørebog. Den skal indeholde alle relevante papirer og vejledninger.

Ad 3 Medlemsvilkår og prisliste

Steen havde konsekvensrettet medlemsvilkår og prisliste. Jeg havde glemt at tilføje selvskylderkaution, men dette vil blive gjort.

Ad 4 Nøgleskab

Steen havde indhentet priser på nøgleskab. Det koster ca. 1.500 kr. inkl. moms og nøgler koster 35 kr. pr. stk. Steen vil prøve om vi kan få den samme nøgle til døren i varmecentralens østgavl og til nøgleskabet. Steen bestiller nøgleskabet og nøgler.

Ad 5 Medlemmer og forventet kørselsbehov

Vi er 12 A-medlemmer, 4 B-medlemmer og 8 C-medlemmer. Hvis vi forventer at A-medlemmer kører 3.000 km, B-medlemmer 2.000 km og C-medlemmer 1.000 km bliver det i alt 52.000 km for de to biler, og det er budgetteret til 50.000 km. Sådanne skøn er selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed. Men det ville være godt om vi var nogle flere eller medlemmerne sælger deres egne biler og aktivt bruger foreningens biler.

Jan vil kontakte to nye potentielle medlemmer via Tore/Annemette og Ann/Jørn Erik.

Ad 6 Betræk til bilerne

Vi valgte det billigste skånebetræk til bilerne (Stockholm-grå) blandt de tilsendte prøver. Betrækket bliver specialsyet, idet man ikke kan få originalt skånebestræk. Det skånebetræk man kan købe i autoforretninger er ikke solidt nok. Prisen pr. bil er ca. 1.900 kr. Steen bestiller skånebetrækket genne Ebbe.

Ad 7 Vedtægter

Søren retter vedtægter til og sender dem hurtigst muligt til Jan, så vi kan få bankbekræftigelsen på plads.

Ad 8 Hjemmeside

Paulo havde lavet et udmærket første udkast til en hjemmeside, som han demonstrerede på hans datamaskine (undskyld, hans PC/computer….). Vi havde forskellige ændringsforslag. Vi vil bl.a. gerne have et logo, som kunne være Munksøgård foreningens logo med navnet Munksøgård Delebilsforening i midten. Steen sender internetadresser (links….) om samkørsel, delebilsklubber mv. til Paulo, og Steen kontrakter Munksøgård bestyrelsen for at få tilladelse til at bruge logoet på hjemmesiden.

Ad 9 Næste møde:

Onsdag den 27. nov. 2000 kl. 20.00 hos Paulo. Hvis I ikke kan på dette tidspunkt, så meld tilbage til Steen.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM