Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 8. november 2000

Dato:d. 8. november 2000
Tilstede:Paulo, Jan, Søren og Steen (referent).
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser.


2. Uddelegering af arbejdsopgaver vedr. køb af biler mv.


3. Næste møde.

Ad 1 Meddelelser

Steen har snakket med vores revisionsfirma Lauge Schmidt. I følge revisorens vurdering er det ikke nødvendigt at blive momsregistreret eller registreret hos Told og Skat (SE-nummer). Vi er heller ikke omfattet af en garantistillelse til det offentlige på 125.000 kr. for at kunne starte foreningen.

Det er endvidere revisorens vurdering at vi kan trække renterne fra på vores lån, når vi står som selvskylderkautionister. Dette samme har vores bankrådgiver sagt.

Jeg har meddelt revisoren, at den ekstraordinære generalforsamlingen besluttede, at vi ikke skulle have en ekstern revisor, men at der var mulighed for knytte en ekstern revisor til regnskabet såfremt generalforsamlingen eller bestyrelsen måtte ønske det.

Vi har fået en advokat regning på 3.000 kr. for rådgivning i forbindelse med vedtægterne.

Det blev besluttet at fastholde en selvrisiko på 2.500 kr. selvom forsikringen har en selvrisiko på 5.000 kr.

Ad 2 Uddelegering af arbejdsopgaver vedr. køb af biler mv.

Steen:

 • Bestiller gennem Ebbe Glifberg:1 stk. Citroën Berlingo 1,4i Family i kvartsgrå metallic farve og med det betræk der følger med, samt anhængertræk. Derudover også et solidt skånebetræk, cykelstativ til anhængertrækket samt ekstra nummerplade til at hænge på, når man kører med en cykel.

 • 1 stk. Fiat Punto 1,2 (udtales Puuuuunto i følge den italienske sprog sagkundskab) med 5 dører og med metallak i Rossa Scilla farve og med det betræk der følger med. Vi skal ikke have anhængertræk på Puntoen. Derudover et solidt skånebetræk. Samt 2 sæt Fiat bøjler (et sæt til montering af carbox og et sæt til montering af andet fx kajak).

 • Servicekontrakt, hvor værkstedet henter bilerne.

 • Ebbe Glifberg skal udarbejde en ordrebekræftigelse til underskrivning inden det endelige bilkøb kan effektueres samt en servicekontrakt til underskrivning.

 • Salg af eksisterende gamle biler: Ebbe Glifberg forespørges om han har eller kan skrive maks. ½-1 side om de vilkår han kunne sælge vores gamle biler på. Vi vil så dele det ud til de personer, som forventes at ville sælge deres eksisterende gamle bil. De vil herefter kunne kontakte Ebbe Glifberg, hvis de er interesseret.

 • Steen udabejder fordelingsnøgle til selvskylderkaution vedr. fordeling af kaution og rentefordel.

Jan:

 • Sørger for det praktiske vedr. vores bankforbindelse Roskilde Bank. Får et udkast til selvskylderkautionserklæring til underskrivning blandt medlemmerne.

 • Bestiller kaskoforsikring, når vi har købt bilerne.

 • Indkøber nøgleskab samt nøgler.

 • Opretter vaskeordning hos Q8.

 • Køber 2 gange Krakkort inkl. Danmarkskort, samt 2 advarselstrekanter.

 • Køber/får et udhængsskab (opslagstavle med glas) til ophængning på varmecentralens øst ende.

 • Forsøger at værge 2 nye medlemmer (kontakt Annemette og Ann).

Søren:

 • Bestiller bookingsystem til Punto og Berlingo samt en overbookingsbil (som skal vise de gange der er overbookning de biler). Systemet skal kunne håndtere ½ timer, hvis det ikke kommer til at koste os ekstra, ellers skal vi ikke have denne facilitet.

 • Renskriver vedtægter.

 • Udarbejder referat fra ekstraordinær generalforsamling.

 • Konsekvensretter medlemsvilkår (selvskyldner kaution, ansvar ved brug af autostole mv.).

Paulo:

 • Udarbejder en aftale om vilkår for lån af Jørn Eriks trailer og varebil.

 • Udarbejder et forslag til en hjemmeside.

 • Prøver at organisere nogle hylder til opsætning i varmecentral (til cykelstativ, autostole). Steen har evt. en.

 • Udkast til kørebog.

 • Skaffer en postkasse til opsætning på varmecentral.

Ad 3 Næste møde:

Onsdag den 22. nov. 2000 kl. 20.00 hos Paulo.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM