Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. august 2000

Dato:d. 9. august 2000
Tilstede:Steen, Søren (referent), ?
Afbud:
Dagsorden:1. Status

2. Tilbud fra Roskilde bank

3. Tidsplan for bilkøb

4. Ekstraordinær generalforsamling

5. Bookingsystem

6. Benzinkort

7. Vaske ordning

8. Nøgleskab

9. Tilbud på biler

10. Brev til munkesøgård-bestyrelsen

11. Revisor

12. Foreningen Danske Delebiler

13. Barnestole

14. Næste møde

Ad 1 Status:

17 har betalt.

19 skriftlige indmeldelser.

+ Søren + Mette

+ Jan

Vi gennemgik herefter arbejdsopgaverne efter Steens liste:

Ad 2 Tilbud fra Roskilde bank

Vi har fået tilbud om en kassekredit hvor medlemmerne garanterer med begrænset hæftelse. Det betyder at medlemmerne skal underskrive en 'selvskyldner kaution'.

Denne konstruktion betyder at hver hæfter for en n'te del af gælden, hvor n er antallet af medlemmer. Dette etyder dog også af medlemmerne har mulighed for at trække deres del af foreningens renter fra i skat.

Vi har fået tilbudt en lånerente på 7,5%, mod at banken får et logo på foreningens hjemmeside.

Ad 3 Tidsplan for bilkøb

Medlemmerne flytter først ind i løbet af oktober-november-december. Derfor har vi nok ikke brugergrundlag for at købe bilerne før i november eller december.

Bestyrelsen har ikke afklaret om vi skal købe bilerne i en eller to omgange.

Ad 4 Ekstraordinær generalforsamling

Når alle priser og tilbud er på plads, laver bestyrelsen et revideret budget. Dette budget fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling. Budgettet kan evt. suppleres med et eksempel hvor bilerne lease's.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling forventes at blive:

 • Nyt budget.

 • Ny intern revisor

 • Evt. vedtægtsændringer (jnf. Brev fra advokat)

 • Medlems vilkår:

 • PBS gøres obligatorisk.

Med en rimelig tidsplan kunne vi holde ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 11. oktober..

Ad 5 Bookingsystem

Vi har kigget på et system der hedder Andelsbilen, og sælges af Kjær kommunikation.

Systemet er en www-hjemmeside. Her kan medlemmerne selv se om der er ledige biler, og reservere bilerne. Når reservationen er gennemført beregner systemet hvad tidsdelen af prisen er. Kilometer-prisen kommer så oven i.

Vi vil gerne vide om systemet:

 • Hvordan oprettes/redigeres:

 • Biler

 • Priser

 • Medlemmer

 • Hvad er mulighederne for at udtrække data

 • Hvordan kobles der til/fra foreningens egen hjemmeside.

 • Kan kørebogen udfyldes på systemet

 • Hvordan håndteres en trailer.

Ad 6 Benzinkort

Vi skal have et kort til hver bil.

Vi vil helt have uden pin-kode. Ellers kunne koden være de fire første cifre på nummerpladen.

Vi overvejer OK Benzin, fordi den ligger tæt på, er billig, og 'ikke miljø uvenlig'.

Vaske ordning

Vi skal have en ordning med en vaskehal,

 • som er billig,

 • let for vores vaske ansvarlige, og

 • hvor der er styr på miljørforholdene.

Vi kontakter de lokale tanstationer.

Ad 7 Nøgleskab

Vi ser hvordan skabet er indrettet i Farum.

Vi forventer at skabet kan står eller hænge inde i varmecantralen, så vi skal finde en pris på en nøgle der kan passe både til døren, og til skabet.

Vi skal have en postkasse ved siden af skabet, hvor vi kan putte køre sedler ned i.

Ad 8 Tilbud på biler

Vi får fremlagt købsbekræftelser fra Ebbe.

Vi vil gerne prioritere farve på bilerne.

Måske skal der alligevel ikke ekstra sæder i berlingoen. Det er ret dyrt og fylder hele bagagerummet op. De er ikke så lette at tage ud.

Der skal træk på Berlingoen.

Ad 9 Brev til munkesøgård-bestyrelsen

Vi skal ansøge bestyrelsen for dem samlede foreningom parkeringspladser tæt på varmecentralen, og om at få et skab inde i varmecentralen.

Ad 10 Revisor

Vi skal have en pris på hvad det koster med ekstern revision. Vi kontakter Lauge Smidt.

Vi vil gerne rådføre om med revisoren om: regler for vederlag/løn/honorarer, så vi ikke kommer til at udbetale et eller andet lille beløb, til stor gene.

Vi vil også gerne høre om nye regler for depotstillelse i erhvervsdrivende foreninger. Er vi erhvervsdrivende, og skal vi deponere 125.000,- kr.?

Ad 11 Foreningen Danske Delebiler

Det er ret dyrt at være medlem. Mest fordi man samtidig også skal være medlem af Den internationale delebilsforening, ECS.

Prisen for Danske Delbiler:

1. år 1.250,-

følgende år 2.500,-

Ad 12 Barnestole

Barnestole kan arves fra medlemmer.

Er der et problem med ansvar, hvis der sker et eller andet, og ustyret ikke er helt nyt, eller uoriginalt? Når det skal flyttes ind og ud af bilerne kan det let gå i udu, helt eller delvist.

Måske er det bedre at det ikke er foreningen der ejer barnestolene, men at medlemmerne selv låner af hinanden indbyrdes.

Ad 13 Næste møde

Tordag d. 14. September kl. 19.30, hos Steen.

Ændret til tirsdag d. 12. September, hos Steen.


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM